Skip to main content

Bacaan Ketika Meletakkan Pakaian

بِسْمِ اللَّهِ.
”Dengan nama Allah (aku meletakkan baju)”.[1]


_________________
# KUMPULAN DOA Dalam ALQURAN & HADITS. Pengarang: SAID BIN ALI AL-QAHTHANI. penterjemah: MAHRUS ALI. Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir Lc, Fir'adi Nasruddin Lc, Erwandi Tarmizi. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1430 – 2010. Islamhouse.com

1. HR. At-Tirmidzi: 2/505 dan Imam yang lain. Lihat Irwa’ul Ghalil, 49 dan Shahihul Jami’: 3/203.
Agar mudah mengakses anasupar.com di smartphone, klik ikon 3 titikdi browser Chrome kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama"
Buka Komentar